Kopen op rekening
Gratis verzending & retour
1-3 werkdagen levertijd
100 dagen retourrecht

Deel I Toepassingsgebied

A Online dienst van About You GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg (hierna: About You)

About You is een eCommerce-bedrijf met verschillende websites en online winkelapps (hierna: Winkels). Daarnaast biedt About You consumenten (hierna: Gebruikers) zowel binnen als buiten die Winkels verschillende diensten en services aan (hierna: Diensten) op het gebied van online winkelen en productadvies. About You richt zich met zijn Diensten uitsluitend op particuliere Gebruikers. Het gebruifk van informatie binnen de door About You beschikbaar gestelde diensten voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van About You. De weergave (bijv. van producten) en informatie in de Winkels of andere Diensten van About You vormen geen juridisch bindend aanbod, maar zijn een vrijblijvende online catalogus. Alleen door het toevoegen van een artikel aan de winkelmand van de desbetreffende Dienst en door te klikken op de knop 'Nu bestellen' of een vergelijkbare tekst, ontstaat voor de Gebruiker een bindende bestelling door de Gebruiker (Aanbod) van de goederen in de winkelmand. De bevestiging van de bestelling door About You volgt direct na het plaatsen van de bestelling en vormt nog geen aanvaarding van de opdracht. About You heeft het recht om bestellingen aan te nemen door per e-mail een orderbevestiging te sturen of door de goederen binnen twee dagen te leveren.

B Kopen in Winkels van About You

Gebruikers hebben de mogelijkheid om te winkelen in de Winkels van About You. Op het winkelen in de Winkels van About You zijn naast deze Gebruiksvoorwaarden ook de Algemene Voorwaarden (hierna: AV) van About You van toepassing. Deze zijn hier en in de betreffende Winkel onder 'AV' te vinden en kunnen afgedrukt en/of opgeslagen worden.

C Gebruikersaccount bij About You

About You biedt meer dan online Winkels voor mode. About You wil Gebruikers een volledig nieuwe winkelervaring bieden, nieuwe ideeën, inspiratie en informatie over thema's die de Gebruiker echt interesseren en die de Gebruiker met anderen kan delen. Hier geven we aan hoe dat gaat en welke regels hierbij van toepassing zijn.

I. Registratie bij winkels en diensten van About You

Om de Diensten van About You volledig te gebruiken (bijv. door bestellingen uit te voeren) is het verplicht om u te registreren bij de betreffende Winkel en/of Dienst. Als Gebruiker mag u dit account alleen voor uzelf gebruiken. Dit betekent ook dat Gebruikers zich niet onrechtmatig met een andere identiteit en/of met de gegevens van een derde partij mogen registreren en/of aanmelden. About You biedt verschillende mogelijkheden bij de registratie bij Diensten.

1. Gebruikers kunnen zich registreren of aanmelden met een reeds bestaand klantaccount. Voor de registratie dient de Gebruiker zijn voor- en achternaam, e-mailadres, optioneel zijn gebruikersnaam, wachtwoord en verdere informatie in te voeren die in het kader van het registratieproces van de gebruiker wordt gevraagd.

2. De registratie kan ook worden uitgevoerd met een bestaand Facebook-account van de Gebruiker ('Aanmelden met Facebook'). In dit geval wordt de Gebruiker via Facebook geauthentiseerd.

Door te registreren via Facebook geeft de Gebruiker About You toegang tot bepaalde inhoud van zijn Facebook-account (openbaar profiel, naam, profielfoto, geslacht en overige openbaar beschikbare informatie, vriendenlijst, e-mailadres en geboortedatum) en het gebruik van deze content door About You. De omvang van deze toegang kan door de Gebruiker bij de registratie ('Van jou beschikbare informatie bewerken') en via de instellingen van het Facebook-account worden aangepast. About You krijgt op geen enkel moment toegang tot het Facebook-wachtwoord van de klant.

3. Gebruikers dienen hun wachtwoorden altijd geheim te houden en mogen deze niet met derden delen. Ook About You geeft uw wachtwoord niet aan derden. About You en/of medewerkers van About You zullen Gebruikers nooit om hun wachtwoord vragen. Voor de veiligheid en om misbruik van het Gebruikersaccount te voorkomen, dient een voldoende veilig wachtwoord gekozen te worden, dat met enige regelmaat gewijzigd wordt. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het veilig houden van de toegangsgegevens.

4. Door zich te registreren en de Diensten van About You te gebruiken verklaart de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden te hebben begrepen. Na registratie kan het Gebruikersaccount vanzelfsprekend gebruikt worden voor bestellingen in Winkels van About You.

II. Jouw profiel en jouw nieuwspagina

1. Gebruikers hebben in de Winkels en Diensten van About You onder meer de mogelijkheid een eigen Gebruikersprofiel ('Jouw profiel') aan te maken en eigen Content (bijv. foto's, tekst, video's, etc.) te uploaden en eigen gegevens (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres, kledingmaat, stijlvoorkeuren, merken, etc.) op te slaan. Gebruikers kunnen verder outfits, foto's of lijsten met producten samenstellen, bepaalde producten, productcategorieën, thema's en/of merken, bloggers, sterren en trends selecteren ('Volgen', eigen verlanglijstjes maken, etc.), en opmerkingen, aanbevelingen en waarderingen toevoegen voor producten, merken en stijlen. Gebruikers kunnen bij About You ook profielen van andere Gebruikers en/of merken bekijken, mits de profielen van de desbetreffende Gebruikers openbaar zijn en/of een Gebruiker een andere Gebruiker volgt ('Volgen'). In het profiel kunnen Gebruikers verdere persoonlijke informatie (bijv. favoriete merken, maten, kleuren en modellen etc.) toevoegen voor een gepersonaliseerde zoektocht en/of persoonlijke aanbevelingen. Op die manier kan voor de Gebruiker relevante content worden geboden. Op basis van de instellingen en informatie van de Gebruiker kan About You de Gebruiker producten, stijlen, merken, sterren, bloggers en trends binnen het Gebruikersprofiel en/of via andere kanalen tonen of voorstellen.

2. Gebruikers van About You kunnen vriendenlijsten van bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter of andere Social Media-platformen importeren, om zo andere Gebruikers van About You te vinden.

3. De invoer van overige persoonlijke informatie van de Gebruiker in zijn profiel is vrijwillig en niet vereist voor het gebruik van de Winkels of Diensten van About You. Alle door de Gebruiker verstrekte informatie kan via de Profielinstellingen ('Jouw profiel') opgeslagen, bekeken en/of verwijderd worden.

4. Gebruikersaccount verwijderen

Gebruikers kunnen het gebruik van Diensten van About You op elk moment en zonder opgave van reden stopzetten. Profielen bij Winkels en/of Diensten van About You kunnen door de Gebruiker op elk moment gedeactiveerd of verwijderd worden, tenzij er vanwege andere contractuele redenen – bijvoorbeeld openstaande betalingen – van About You reden is om dit niet te doen. Bij deactivatie van het Gebruikersprofiel wordt het Gebruikersprofiel geblokkeerd en is het niet meer zichtbaar voor andere Gebruikers. Bestellingen via Winkels en Diensten van About You zijn nog wel mogelijk. Als het Gebruikersaccount wordt verwijderd, dan wordt het Gebruikersprofiel geblokkeerd en zijn bestellingen via Winkels of Diensten van About You niet meer mogelijk zonder opnieuw te registreren. Na het verstrijken van de toepasselijke commerciële en fiscale bewaartermijnen wordt alle informatie permanent verwijderd. Niet verwijderd wordt content die door About You of de Gebruiker tijdens het bestaan van zijn Gebruikersaccount via Diensten en/of Functies van About You verzonden, geëxporteerd of op een andere manier naar andere Social Media-platformen en/of derden verstuurd is, bijvoorbeeld door het gebruik van een Deel-functie. Om Gebruikers te beschermen tegen een onbevoegde verwijdering van het Gebruikersprofiel door derden is About You gerechtigd om bij het verwijderen de identiteit te controleren, bijv. door een e-mail te versturen waarmee de Gebruiker de definitieve verwijdering kan bevestigen.

III. Meldingen

About You stuurt alleen meldingen naar een Gebruiker die heeft ingestemd met de ontvangst hiervan. Dit geldt niet voor meldingen die wettelijk zijn toegestaan en/of waartoe wij wettelijk en/of contractueel gezien verplicht zijn (bijv. informatie over het Gebruikersaccount).

Gebruikers hebben altijd de mogelijkheid om hun meldingen in het Gebruikersaccount te beheren, te activeren of te deactiveren. Bovendien is het mogelijk om voor de per e-mail verzonden meldingen direct onder aan de e-mail af te melden, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan transmissiekosten volgens het basistarief.

IV. Nieuwsbrief en productaanbevelingen

De About You-nieuwsbrief wordt alleen verzonden als de Gebruiker overeenkomstig de wettelijke eisen heeft ingestemd met de ontvangst ervan. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid.

Als Gebruiker van de Winkels van About You krijgt de Gebruiker productaanbevelingen van About You per e-mail. Deze productaanbevelingen ontvangen Gebruikers ook als zij niet op de nieuwsbrief geabonneerd zijn. Hiervoor gebruikt About You het bij de registratie en aankoop aangegeven e-mailadres voor de promotie van eigen goederen en/of diensten die vergelijkbaar zijn met hetgeen de Gebruiker reeds eerder via About You besteld heeft. Gebruikers kunnen deze productaanbevelingen altijd via klantenservice@aboutyou.nl en onderaan elke e-mail met productaanbevelingen stopzetten, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens het basistarief.

V. Plichten van de gebruiker

1. Eigen content

1.1. Gebruikers hebben bij Winkels en Diensten van About You de mogelijkheid eigen content samen te stellen. Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen, bijv. het gebruik van de content door andere Gebruikers.

1.2. De Gebruiker gaat er bij het gebruik van de Diensten van About You en het beschikbaar stellen van eigen Content mee akkoord geen inbreuk te maken op de geldende wetten en voorschriften. Dit betreft onder meer: geen inbreuk maken op auteursrecht van anderen, in het bijzonder buitenlandse auteursrechten, morele rechten, octrooi- en merkrechten en andere rechten; de Gebruiker gaat er bovendien mee akkoord rekening te houden met geldende strafmaat en bescherming van minderjarigen en zich te onthouden van racistische, grove ongepaste, pornografische of seksuele, voor minderjarigen schadelijke, extremistische, geweld verheerlijkende of bagatelliserende, oorlog verheerlijkende of voor de verwerving van terroristische of extremistische politieke organisaties bedoelde, strafbare, lasterlijke, of beledigende Content en zich te onthouden van andere Content die niet geschikt is voor minderjarigen of een criminele inhoud kent.

1.3. De Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de door hem beschikbaar gestelde Content geen rechten van derden schendt (bijvoorbeeld octrooien, handelsmerken, auteursrechten, privacyrechten, naamrechten, etc.) of de wet overtreedt.

2. Gebruiksrechten met betrekking tot de content van de gebruiker

Gebruikers behouden alle rechten op de Content die via de diensten van About You ontvangen, openbaar gemaakt en/of getoond wordt. Door het verzenden, openbaar maken of tonen van Content via een Winkel van About You verlenen Gebruikers – tenzij later anders wordt overeengekomen – About You een enkelvoudige (niet-exclusieve), ruimtelijk onbeperkte, royaltyvrije en overdraagbare licentie om: Content in alle media en via alle distributiekanalen die nu bekend zijn of in de toekomst bekend worden te gebruiken, te reproduceren, te verveelvoudigen, bewerken, aan te passen, te wijzigen, publiceren, uitzenden, weergeven en distribueren, op te slaan en te archiveren. De voorgaande toekenning van rechten is technologie-neutraal en omvat dan ook het gebruik van de Content, ongeacht de wijze van technische overdracht en/of wijze van transmissie (in het bijzonder maar niet uitsluitend via internet, mobiele digitale diensten, telecommunicatieplatforms en -diensten, etc.).

3. Contact over About You

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht en/of andere schendingen van de rechten op About You worden door About You gecontroleerd en opgevolgd.

Als de Gebruiker van mening is dat Content inbreuk maakt op eigen eigendomsrechten of rechten van derden, dan kan de Gebruiker met vermelding van een contactadres een verklaring opstellen met de exacte aanduiding van de inbreuk makende inhoud en het recht waarop inbreuk wordt gemaakt en verzenden naar het onderstaande contactadres. In het geval van schending van eigendomsrechten is ook een bewijs van het betreffende eigendomsrecht vereist.

About You behoudt zich het recht voor om vermeende illegale inhoud te verwijderen. Dit gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Contact:kundenservice@aboutyou.de

4. Auteursrecht/intellectuele eigendomsrechten

Bedrijfsnamen, merken, logo's, gegevens, informatie, afbeeldingen, video's, zoekresultaten en tekst en overige inhoud (hierna samen: 'Content') in de Shops van About You genieten auteursrechtelijke bescherming op grond van de Auteurswet en/of andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Het kopiëren, verspreiden en bewerken van de Content (geheel of gedeeltelijk) zijn alleen toegestaan met toestemming van About You. Inhoud die niet afkomstig is van About You geniet eveneens auteursrechtelijke bescherming op basis van de Auteurswet en/of andere wetten, waarbij het beschermd wordt als intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

D. Herroepingsrecht voor de consument

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze Overeenkomst binnen veertien dagen en zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn telt veertien dagen vanaf de dag dat de Overeenkomst gesloten is. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland, Fax: +4940638569445, e-mail: kundenservice@aboutyou.de) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze Overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgeleverde sjabloon voor een herroepingsformulier gebruiken, dat nog niet ingevuld is. Om aan de deadline van de herroeping te voldoen, is het voldoende om uw bericht met betrekking tot het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn in te sturen.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze Overeenkomst herroept, dan zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief verzendkosten (met uitzondering van alle extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander soort levering hebt gekozen dan onze goedkoopste standaard levering) vergoeden en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het bericht over de herroeping is ontvangen aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode als die u gebruikt hebt voor uw oorspronkelijke betaling, tenzij we uitdrukkelijk iets anders met u overeen zijn gekomen. In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Als u erom gevraagd hebt de dienstverlening te starten binnen de herroepingstermijn, dan dient u ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot het moment waarop u ons hebt geïnformeerd over het feit dat u de Overeenkomst wilt herroepen. Dit bedrag staat in verhouding tot de reeds geleverde diensten.

Beëindiging van het herroepingsrecht

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij voor het einde van de herroepingstermijn beginnen met de uitvoering van de dienstverlening en houdt er rekening mee dat uw recht volgens gem. §356 par. 5 BW eindigt.

Sjabloon Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: ABOUT YOU GmbH
Domstrasse 10
20095 Hamburg, Duitsland
E-mail: klantenservice@aboutyou.nl
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op/ontvangen op (*):
Naam consumenten(en):
Adres consument(en):
Handtekening consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

E. Algemene bepalingen

I. Garantie voor diensten

1.1 About You accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, speciale verliezen en/of schade van de Gebruiker die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten van About You en met een storing in de communicatie- of stroomleidingen, uitvallen bij mobiele providers, effecten van schadelijke software, oneerlijke handelingen van derden die zorgen voor ongeoorloofde toegang en/of buitenbedrijfstelling van de software en/of hardware van About You, of overmacht. About You is in dergelijke gevallen niet verplicht om eventuele verliezen aan de deelnemer te vergoeden.

About You kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor door haar schuld veroorzaakte schade als gevolg van overlijden, fysiek letsel of schade aan de gezondheid of voor door opzet of grove schuld van About You, de wettelijk vertegenwoordigers of agenten van About You veroorzaakte schade. About You is alleen aansprakelijk voor de schending van wezenlijke contractverplichtingen, die voor de vervulling van het doel van de Overeenkomst noodzakelijk zijn (kardinale verplichtingen) en dit blijft beperkt tot voor de Overeenkomst kenmerkende, te verwachten schade. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers en agenten van About You.

De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

1.2. About You behoudt zich het recht voor om delen van de Diensten, de Diensten als geheel en/of bepaalde kenmerken en/of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen en/of aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van een rechterlijk bevel en/of beslissing van de autoriteiten; bij wijzigingen in de wetgeving; om lekken in de beveiliging te sluiten of voor de uitbreiding van het aanbod. Voor zover de wijziging, toevoeging, verwijdering en/of registratie voor de Gebruiker aanvaardbaar moet zijn, geldt dienovereenkomstig paragraaf IV, punt 1.

II. Verantwoordelijkheid van About You m.b.t. content van gebruikers en derden

Eigen Content van Gebruikers kunnen subjectieve verklaringen, feiten, meningen en waarderingen bevatten, waarvoor de betreffende Gebruiker verantwoordelijk is. Content van Gebruikers wordt door About You niet voor publicatie gecontroleerd en/of in de gaten gehouden, en About You accepteert de Content van de Gebruiker niet als eigen. About You aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de door de Gebruiker beschikbaar gestelde Content, Gegevens en/of Informatie. Dit geldt ook voor Content op externe websites waarnaar gelinkt wordt. About You geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid van Gebruikerscontent of de Content op websites van derden. Als About You zich bewust wordt van Content die illegaal is en/of in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, dan behoudt About You zich het recht voor om deze Content – ook zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker – onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen.

III. Schendingen van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker

In het geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden behoudt About You zich het recht voor om het Gebruikersprofiel van de Gebruiker tijdelijk of permanent – inclusief de Content – te blokkeren en/of te wissen.

IV. Slotbepalingen

1. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

About You behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden af en toe bij te werken. Gebruikers worden tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen (bijvoorbeeld per e-mail of push-melding in het Gebruikersaccount). Het gebruik van de Diensten valt onder de huidige versie van de Algemene Voorwaarden. Als de Gebruiker binnen een termijn van 6 weken na kennisgeving geen tegenbericht geeft, dan wordt de Gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden. Als men een Dienst blijft gebruiken nadat deze veranderingen van kracht zijn gegaan, dan verklaart de Gebruiker dergelijke herziene voorwaarden te accepteren.

2. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit geldt voor zover de hierdoor verleende bescherming niet in strijd is met de dwingende bepalingen van de wet van het land waarin de Gebruiker (Consument) zijn gewone verblijfplaats heeft.

3. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is/wordt, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige bepaling zal de wet of – als een dergelijke wet er niet is – een bepaling die door beide partijen naar eer en geweten bepaald zou zijn, als zij hadden geweten dat de betreffende bepaling niet effectief zou zijn geweest, van kracht zijn.

4. About You wordt aangeboden en geleid door About You GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Duitsland.

Stand: Mei 2017
Toepassingsgebied als PDF downloaden
Toepassingsgebied printen
PDF-Reader downloaden